top of page

Deeltijd WW en Coronavirus

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023

In de afgelopen dagen hebben verschillende ondernemers zich bezorgd geuit naar de financiële situatie van hun ondernemingen door de omzetdalingen vanwege het corona virus.


In het bijzonder zijn ze bezorgd over hun personeelskosten en de contracten die zij hebben met het personeel.


Wanneer werkgevers geen mogelijkheden zien om de kosten van personeel voort te zetten, is er de mogelijkheid om met het desbetreffende personeelslid te komen tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden op basis van bedrijfseconomische redenen.


Wanneer werkgevers de mogelijkheid hebben om de dienstbetrekking op de lange duur voort te zetten maar een tijdelijke verlaging willen van de loonkosten, dan is er de mogelijkheid om een werktijdverkorting overeen te komen met de werknemer waarbij de werkgever voor de verkorting van de werktijd een bijzondere WW-uitkering krijgt van het UWV (let op: de werkgever krijgt de uitkering maar betaalt het normale loon aan werknemer). Er moet ten minste 20% werktijdkorting overeengekomen worden. Aan de uitkering zijn wel voorwaarden verbonden en met een maximum van 6 weken. Het is mogelijk om een verlenging van nog eens maximaal 18 weken te verkrijgen onder omstandigheden.


Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het aanvragen van deze bijzondere WW-uitkering of het opstellen van een beëindigingsovereenkomst, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van ons kantoor.

Comments


bottom of page