top of page

2e Pakket Steunmaatregelen

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023Zoals eerder bericht heeft de overheid de 1e pakket steunmaatregelen verlengd.


De verlenging van de steunmaatregelen zijn:

1e pakket

2e pakket

Datum aanvraag

Tozo 1.0

Tozo 2.0

Per 1 juni 2020 t/m 30 september 2020

Now 1.0

Now 2.0

Per 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020

TOGS

TVL

Per 30 juin 2020 tot 30 oktober 2020

Hierbij nog enkele opmerkingen:


Tozo 1.0

Voor de meeste ondernemers die een Tozo 1.0 uitkering hebben ontvangen, zal binnenkort het verzoek komen van de gemeente om hun daadwerkelijke inkomsten over de periode van maart t/m mei 2020 op te geven. Dit houdt in dat indien uit de opgave blijkt dat er wel inkomsten zijn geweest (winst) dan zal de gemeente bekijken of de uitkering juist was.

Mocht uw winst uit onderneming boven het bedrag van de minimum bestaansnorm uitkomen (voor gehuwden € 1.512,90 per maand) dan heeft u geen recht op Tozo 1.0 en zal u de ontvangen uitkering moeten terugbetalen.


Had u geen winst of minder dan het bestaansminimum dan hoeft de uitkering niet terug te betalen of deels.


Tozo 2.0

In zijn basis zijn de voorwaarden voor de Tozo 2.0 gelijk aan die van Tozo 1.0. In afwijking van ons eerdere bericht is de periode van ondersteuning voor de maanden juni t/m september 2020. Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u naar ons bericht over Tozo 2.0 (https://www.atpartners.nl/verlenging-steunmaatregelen-per-1-juni-2020/).


Bij deze uitkering moet u wederom inschatten of uw inkomen / winst daadwerkelijk onder het bestaansminimum zal zijn. Maar mocht u het dringend nodig hebben, schroomt niet om het aan te vragen. Als u niet zeker bent dan kunt u er voor kiezen om te wachten met de aanvraag, immers u heeft de tijd tot en met 30 september 2020.


Now 2.0

Net zoals bij Tozo moet u als werkgever opnieuw afwegen of het aanvragen van NOW 2.0 een juiste keuze voor u is. Bij de sluiting van horeca op 15 maart 2020 was de keuze eenvoudig gemaakt. Nu de economie in Nederland weer langzamerhand in beweging komt, dient u inschatten of uw omzet tenminste met 20% is gedaald. Is dit nog steeds zo dan is een aanvraag nodig, maar probeer zo goed en zo kwaad mogelijk om een omzetdaling in te schatten. Immers een te lage inschatting van uw omzet voor de komende maanden juni t/m september kan leiden dat u terug moet betalen. Ook hier kunt u afwachten met de aanvraag en wel tot en met 31 augustus 2020.


Tegemoetkoming Vaste Lasten

Om de lasten van Corona voor het bedrijfsleven enigszins nog meer te verzachten, heeft de overheid een budget ingesteld om maximaal 50% van de vaste lasten van bedrijven te subsidiëren met een minimum van € 1.000,00 tot een bedrag van € 50.000,00. De TVL is de opvolger van TOGS. In tegenstelling tot TOGS, wordt de TVL wel aangemerkt als een voordeel dat belast is voor de fiscus. TOGS was vrijgesteld van belastingheffing.


Belangrijk is dat bedrijven die voor TOGS in aanmerking kwamen, nu in aanmerking komen voor TVL. Dus als de onderneming met SBI code niet voor TOGS in aanmerking kwam, komt deze nu in principe ook niet in aanmerking voor TVL. Ook mag het bedrijf niet meer dan 250 werknemers in dienst hebben.


Ook moet er een minimaal te verwachten omzetverlies zijn van 30% voor de komende 1 juni tot en met 30 september 2020.


Onder vaste lasten wordt verstaan kosten die steeds doorlopen, zoals huur, verzekeringen, onderhoud etc. Loonkosten horen er niet bij.

De subsidie wordt als volgt berekend:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.


Voor het omzetverlies wordt gekeken naar de omzet van de maanden juni t/m september 2019 dat is opgegeven in de aangiften BTW en het verwachte omzetverlies die u inschat voor dezelfde maanden in 2020. Is uw onderneming in later dan juni 2019 begonnen dan gelden er afwijkend referentieperiode.


Het aandeel in vaste lasten is niet wat de werkelijke vaste lasten zijn, maar wordt bepaald door wat bij het CBS (Centrale Bureau voor Statistiek) bekend als vaste lasten in percentage van de omzet bij deze onderneming.


Voor 1 april 2021 moet de onderneming die een voorschot TVL heeft ontvangen, een vaststelling aanvragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Als blijkt dat de omzetdaling hoger was dan ingeschat dan ontvangt met aanvullend subsidie. Maar het kan ook leiden tot terugbetalen als het omzetverlies minder dan 20% was geweest.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page