top of page
BJC_12.jpg

Onze diensten
Administratie

Administratie

Administratie

Administratie en boekhouding zijn basiselementen voor ieder financieel verslag over het reilen en zeilen van een onderneming.

Samenstelling jaarrekening

Iedere onderneming is verplicht om jaarlijks een financieel verslag op te maken om daarmee het resultaat en de vermogenspositie te kunnen bepalen. 

A&T Partners stelt een financieel verslag op (samenstelopdracht) voor haar cliënten zodat hiermee aan o.a. de deponeringsplicht wordt voldaan. Dit kan worden gebruikt voor de aangifte van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, voor het aanvragen van een financiering of hypotheek, etc.

Boekhouding

Als boekhoudkantoor voeren wij voor vele ondernemers hun boekhouding maandelijks. Onze cliënten komen met hun boekhouding naar ons kantoor of we halen het op bij de cliënt wanneer dit gewenst is.

Iedere onderneming heeft zijn eigen vaste contactpersoon die de cliënt helpt bij het houden van toezicht op de facturen, de opbrengsten, de kosten, de bonnetjes etc. van de cliënt.

Bij het verwerken van de boekhouding worden de fiscale en jaarrekeningregels zoveel mogelijk toegepast, zodat u mag weten wanneer er iets niet in order is, wij dit bij u melden.

Online

Ons kantoor staat niet stil. Met de technologische ontwikkelingen worden steeds meer boekhoudingen verwerkt in de Cloud en kunnen cliënten zelf de financiële voortgang van hun onderneming online volgen. Als u meer wilt weten hoe dit een voordeel voor u kan zijn, neem gerust contact met ons op.

Administratie

Vaak wordt 'administratie' verward met 'boekhouding'. Hoewel deze twee zaken dichtbij elkaar liggen, is er wel degelijk een onderscheid in te maken.

Administratie omvat alle vastleggingen die men maakt in een onderneming of organisatie. Dit heeft daarom veel te maken met de vraag: "Wat moet ik vastleggen en bewaren?".

Administratieplicht is daarom wat iedere onderneming heeft, de wetgeving heeft duidelijk gemaakt dat iedere onderneming een administratie moet voeren die past bij de omvang en aard van de onderneming.

Bij A&T Partners nemen we dit serieus. Naast dat de wettelijke plicht wordt vervuld, ontvangt u betere informatie over uw eigen onderneming wanneer er goed wordt geadministreerd. 

A&T Partners helpt u daarom bij het opzetten van uw administratie. Met andere woorden: wij helpen u met het beantwoorden van de vraag: "Wat moet ik vastleggen en bewaren?".

Uitgemaakte zaak

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

bottom of page