top of page

Verlenging steunmaatregelen per 1 juni 2020

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023


De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken hebben laten weten dat de pandemie in Nederland nog een tijd zal aanhouden en daarom de regering heeft besloten om de steunmaatregelen die van kracht zijn te verlengen per 1 juni 2020 en waar nodig aan te passen.


Het gaat om de volgende maatregelen:


a. NOW 2.0

b. TOZO 2

c. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

d. Verlenging uitstel van betaling belastingen

Ad a. NOW 2.0

De NOW zal worden voortgezet in de huidige vorm voor de komende drie maanden:

 1. maar daarbij zal de subsidie worden verhoogd door de loonsom niet met 30% te verhogen voor de berekening van de NOW maar met 40%;

 2. voor de NOW vervalt de boete en de verlaging van de NOW tot 100% bij ontslag van een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen. Bij meer dan 20 ontslagen per onderneming dient vooraf overleg nodig zijn met de vakbonden;

 3. de accountantsverklaring die nodig is voor de vaststelling van de subsidie zal alleen nodig zijn voor bedrijven die € 100.000,00 of meer voorschot hebben gekregen of wanneer de vastgestelde subsidie meer dan € 125.000,00 is. Om het voor bedrijven te helpen zal er een online rekentool door de overheid beschikbaar worden gesteld;

 4. voor bedrijven die geen accountantsverklaring nodig hebben, maar meer dan € 20.000,00 voorschot hebben ontvangen of een vastgestelde subsidie van meer dan € 25.000,00 zullen wel hun boekhouding op orde moeten hebben en kan door de belastingdienst worden verplicht om door bijvoorbeeld een administratiekantoor een verklaring te overleggen die bevestigd dat hoe groot de omzetdaling was. Deze verklaring zal de belastingdienst ook vragen bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

 5. zodra de onderneming weet dat er geen omzetdaling zal zijn of niet meer voldoet aan de voorwaarden voor NOW (actieve informatieplicht), dan is het verplicht om dit door te geven zodat de NOW kan per direct kan worden stopgezet voor deze onderneming;

 6. De eerste NOW maatregel kan nog worden aangevraagd tot 5 juni a.s. in plaats van 31 mei 2020.


Extra voorwaarden voor NOW 2.0:

 • om in aanmerking te komen voor subsidie mag de onderneming die met een BV of NV wordt geëxploiteerd in 2020 aan hun aandeelhouder(s) en/of bestuurder geen bonus of winst uit keren of eigen aandelen inkopen;

 • ondernemingen moeten hun werknemers stimuleren om zich bij -of om te scholen om zo zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers moeten hiervoor een verklaring over afleggen. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Ad b. Tozo 2

Ook de Tozo zal worden voortgezet en zal lopen voor de maanden 1 juni t/m 31 augustus 2020. Per gemeente kan het verschillen wanneer de aanvraag kan worden ingediend.

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets;

 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;

 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Dus als u met het partnerinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op Tozo 2.


Belangrijk is dat Tozo 2 alleen wordt uitgekeerd in de maanden juni t/m augustus. Dat wil zeggen dat als u voor Tozo 1 had gekozen voor bijvoorbeeld de maanden april t/m juni, u dan niet weer 3 maanden krijgt voor Tozo 2, maar alleen voor de maanden juli en augustus.

Ook is het nog mogelijk om een Tozo lening aan te vragen van maximaal € 10.157,00 bij uw gemeente.


Wij willen u nogmaals erop attenderen dat u bij de Tozo 1 of 2 een actieve inlichtingenplicht heeft. Vergeet u daarom niet zelf de gemeente te informeren als er iets wijzigt in uw bedrijfsvoering dat van invloed heeft op de voorwaarden voor de Tozo uitkering.

Ad c. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Door de minister van economische zaken is aangekondigd om bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS nog een keer te steunen in de kosten van hun onderneming door nog eens een vergoeding te geven van maximaal € 20.000,00. De precieze uitwerking en voorwaarden worden medio juni 2020 bekend gemaakt.

Ad d. Verlenging uitstel betaling belastingen

Ondernemers mogen uitstel van betaling vragen tot 1 september a.s. Van belang is dat ondernemers het geld dat in de onderneming door het uitstel niet betaald wordt in de onderneming blijft. Daarom mag er net als bij NOW 2.0 er geen eigen inkoopaandelen, bonussen en winstuitkering plaatsvinden.


Het is nog niet duidelijk of voor ondernemers die al uitstel van betaling hebben van 3 maanden, nog eens uitstel moeten aanvragen als ze deze verlenging willen tot 1 september 2020.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page