top of page

1e Pakket Overheidssteunmaatregelen (2)

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023

In navolging van ons nieuwbericht van gisterenavond hierbij nog nadere uitleg en informatie over de volgende maatregelen:

1) Noodfonds Corona

2) Uitstel van betaling bij de belastingdienst en verlaging voorlopige aanslag

3) Verruiming BBZ uitkering

1) Noodfonds Corona

De overheid heeft besloten om een betere en eenvoudigere steun te bieden aan ondernemers met personeel. Daarvoor hebben ze de eerdere werktijdverkortingsregeling ingetrokken en het Noodfonds Corona in het leven geroepen. DUS U KUNT ZELF BEPALEN OF UW ONDERNEMING OPEN BLIJFT OF NIET.


Het uitgangspunt is dat wanneer ondernemingen die vanaf 1 maart 2020 een daling in hun omzet hebben, zij een beroep kunnen doen op dit fonds. Voorwaarde is:

  1. Werkgever mag GEEN aanvraag doen voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

  2. Werkgever is verplicht 100% van het loon door te betalen aan werknemer

  3. Aanvrager verwacht een omzetverlies van minstens 20%


Van belang is dat u aan alle voorwaarden voldoet.

Toelichting

Ten aanzien van de eerste voorwaarde lijkt het duidelijk dat de overheid bedoelt dat er geen aanvraag mag worden gedaan bij het UWV voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Zo wij begrijpen zou dit ook inhouden dat u als werkgever niet het initiatief mag nemen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wij willen u daarom adviseren om NIET een vaststellingsovereenkomst te tekenen met werknemers wegens bedrijfseconomische redenen omdat hierin de werkgever moet aangeven dat op zijn initiatief de dienstbetrekking wordt beëindigd. Dit in tegenstelling tot de maatregel van werktijdverkorting waarin hier geen eis was gesteld met betrekking tot ontslag. Houd u hier rekening mee zodat u niet straks geen aanvraag kan doen voor dit fonds.


Ten aanzien van de tweede voorwaarde willen wij u ook aandacht vragen voor de werknemers die ook oproepkracht zijn. De noodfonds Corona geldt ook voor deze werknemers. Zoals u weet dient vanaf 1 januari 2020 aan iedere werknemer die niet een vast aantal uren werkt en al 12 maanden bij de werkgever in loondienst is, een aanbod te worden gedaan voor een contract met een vast aantal uren. Mocht u dit niet hebben gedaan, dan adviseren wij u dit te doen. Want nu oproepwerknemers weten dat zij recht hebben op loondoorbetaling, zal u moeten aantonen dat wanneer u geen loon doorbetaalt, dit komt doordat de werknemer uw aanbod voor vaste uren heeft afgewezen.


Ten aanzien van de derde voorwaarde lijkt het ons vanzelfsprekend dat u deze verwachting kan hebben en dat dit voldoende is.

Hoogte van tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

De tegemoetkoming is een percentage van de loonsom. Dit bekent bijvoorbeeld 90% van het bruto loon en niet ook over de werkgeverslasten sociale verzekeringen die normaal gesproken ongeveer 25% van het loonsom bedraagt.


Dus voorbeeld:


Bruto loon is € 2000,00

Werkgeverslasten sociale verzekeringen € 500,00

------------------

Totale loonkosten € 2.500,00

Tegemoetkoming 90% van bruto loon € 1.800,00

------------------

Kosten werkgever na tegemoetkoming € 700,00

===========


Hou dus rekening mee met deze mogelijke uitkomst als u besluit om wel of niet te sluiten.

Nader te bepalen omvang

Er wordt in de voorwaarden aangegeven dat er een accountantsverklaring nodig is wanneer een bepaalde omvang van de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Het is nu niet duidelijk wat dit precies inhoudt, zodra dit duidelijk wordt hoort u dit van ons.


Hoe de aanvraag moet worden gedaan en wanneer dit kan, is nu niet duidelijk. De overheid is druk bezig om dit binnen enkele dagen duidelijk te maken. Wanneer het zover is, dan zal A&T Partners voor u dit kunnen verzorgen. De contactpersoon zal zodra er meer bekend is, contact opnemen over de aanvraag van deze regeling met cliënten van A&T Partners.


De inspanningen van de afgelopen dagen waren deels onnodig gebleken. Wij begrijpen de verandering maar willen u niet elke dag lastig vallen en telkens een ander verhaal te geven.

2. Uitstel van betaling bij de belastingdienst en verlaging voorlopige aanslag

Uitstel

Een tweede maatregel is dat alle ondernemers die door de coronasituatie zijn getroffen uitstel van betaling kan krijgen voor 3 maanden zoals we dit gisteren aan u hebben bericht.


Verlaging voorlopige aanslag

Als u een verlaging van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wil, dan s.v.p. e-mailen aan uw contactpersoon en aangeven hoeveel u wilt verlagen.

3. Verruiming BBZ uitkering

Wij verwijzen u ook naar ons bericht van gisterenavond. Er is op dit moment geen nieuwe informatie. Ook niet over hoe men een voorschot kan aanvragen.


Zodra we hier informatie over hebben dan hoort u dit van ons.

Comments


bottom of page