top of page

1e Pakket Overheidssteunmaatregelen i.v.m. Corona

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023


De ministers van Financiën en Economische zaken hebben zojuist om 18:50 uur een aantal steunmaatregelen aangekondigd waarvan we de belangrijkste voor u op een rijtje zetten:

  1. In plaats van de werktijdsverkorting zal er een noodfonds Corona komen waarbij werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen tot maximaal 90% van de betaalde lonen onder hoofdvoorwaarden dat het loon zal worden doorbetaald en dat niemand wordt ontslagen. Alle aanvragen die reeds zijn gedaan voor de werktijdverkorting zullen worden omgezet in aanvragen voor dit noodfonds. Er wordt nu hard gewerkt aan hoe deze aanvraag moet worden gedaan en nadere informatie hieromtrent zal volgen.

  2. Voor de ondernemers en ZZP’ers komt er een uitstel van betaling van 3 maanden dat slechts kan worden aangevraagd door een verzoek voor de volgende belastingen: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting. Er zullen geen verzuimboetes worden opgelegd en er zal een heel kleine invorderingsrente worden berekend (bijna nihil).

  3. Voor bedrijven die nu het hardst zijn getroffen zoals de horeca en reisbureaus zal er een eenmalige vergoeding komen van € 4000. Voorwaarden worden later bekend gemaakt.

  4. Voor zelfstandige ondernemers zal de regeling BBZ versoepeld en verruimd worden. Ondernemers die niet rond kunnen komen, kunnen een bijstand krijgen tot het minimum loon en hoeven deze niet terug te betalen. Ook zal er geen vermogenstoets of partnertoets komen. Ook deze regeling wordt nog verder uitgewerkt en nadere informatie volgt. Het moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de ondernemer woont. Als nodig kan er een voorschot worden aangevraagd bij de gemeente.


Deze maatregelen en andere niet genoemde maatregelen zijn een eerste hulp en zal waar nodig worden uitgebreid of nieuwe maatregelen zullen worden toegevoegd.


Andere niet genoemde maatregelen zullen nog verder in een nader nieuwsbericht in onze website worden uitgelegd. Ook zullen wij u van de hierboven genoemde maatregelen later specifiekere informatie verstrekken.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page