top of page

Verlenging corona maatregelen en informatie over NOW aanvraag

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023


Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen die op 15 maart 2020 werden genomen worden verlengd t/m 28 april 2020. Dat houdt in dat de horeca, kapsalons, nagelstudio’s, etc. gesloten moeten blijven. Horeca met afhaal of bezorgd mogen wel open blijven.

Verder is van belang dat de NOW regeling hoogst waarschijnlijk op 6 april a.s. wordt opgesteld voor aanvragen tot en met 31 mei 2020 en dat waarschijnlijk binnen 3 weken het eerste (deel)voorschot van 80% van de aangevraagde tegemoetkoming uitbetaald zal worden aan de werkgevers. Naast de vergoeding (maximaal 90%) van de loonsom (zeg maar het bruto loon) zal de vergoeding ook betaald worden over een extra 30% van de loonsom als compensatie van de werkgeverslasten.


In eerdere nieuwsberichten heeft de overheid hier niet over gehad, dit moet daarom als een extra ondersteuning zien van de overheid. Binnen 13 weken na aanvraag ontvangt u de subsidiebeschikking.


We willen u echter nogmaals erop attenderen dat u:

  1. geen opzegging / aanvraag beëindiging van een dienstbetrekking mag doen wegens bedrijfseconomische redenen voor de periode waarin u een NOW uitkering verkrijgt.

  2. het loon aan personeel zoveel mogelijk gelijk houdt.

  3. een schatting moet maken van de omzetdaling in procent van 3 achtereenvolgende maanden in de maanden maart t/m juli 2020 ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet van 2019.

  4. verwacht dat er in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020 aaneengesloten periode van 3 maanden een omzetdaling zal zijn.

  5. binnen 24 weken na afloop van de aaneengesloten periode van 3 maanden moet verzoeken om vaststelling van de subsidie met bijbehorende gegevens en accountantsverklaring.

Let erop dat u bovenstaande moet opvolgen ter voorkoming van afwijzing of de verplichting tot terugbetaling en te worden bestraft.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Update over NOW

Inmiddels is het ook bekend dat de accountantsverklaring waar in de regeling over spreekt, waarschijnlijk niet voor kleine ondernemingen...

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page