top of page

Update over NOW

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023

Inmiddels is het ook bekend dat de accountantsverklaring waar in de regeling over spreekt, waarschijnlijk niet voor kleine ondernemingen zal gelden. Het is helaas nu nog niet duidelijk wat onder kleine ondernemingen wordt verstaan. Hierover zal pas later, in 4 weken, duidelijkheid over worden gegeven.


De minister van werkgelegenheid en sociale zaken zegt het volgende hierover:


Daarom is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Voor de historische periode - in de regel 2019- is die er in veel gevallen al (of in de maak), omdat dit aansluit bij de jaarcijfers. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven over onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist en indien een accountantsverklaring is vereist wat voor soort accountantsverklaring dat is. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld voor kleine subsidiebedragen, of voor ondernemingen met een hele kleine loonsom, geen accountantsverklaring te eisen, als op een andere wijze het omzetverlies voldoende aannemelijk is gemaakt of op andere wijze de controle heeft plaatsgevonden.


Daarom kunt u bij het beslissen over de aanvraag NOW hier wel rekening hiermee houden maar als kleine ondernemer hoeft u zich hierover niet te druk maken.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page