top of page

Aanvraag TOZO Bijstand

Bijgewerkt op: 7 jul. 2023


Inmiddels zijn een aantal gemeenten begonnen met het accepteren van de aanvragen voor de ministeriele regeling BBZ, genaamd TORZO (Tijdelijke OverbruggingsRegeling Zelfstandige Ondernemers).

Deze regeling is bedoeld voor het MKB, dus voor midden- en kleinbedrijven.

Bij de aanvraag zullen een aantal gegevens van u en uw onderneming worden gecontroleerd en gevraagd en dient u vragen naar waarheid te beantwoorden.

Let u daarbij op dat deze regeling niet is bedoeld voor iedere ondernemer maar alleen voor ondernemers die geen financiële middelen hebben om in hun levensonderhoud meer te voorzien voor hem/haarzelf of voor zijn/haar gezin. Hierbij zal niet worden gevraagd naar het vermogen van de aanvrager en/of vermogen en inkomen van de partner, maar dus of er wel of geen inkomen is en of de inkomsten die er wel zijn voldoende is voor levensonderhoud.

Bij de volgende gemeenten kunnen de aanvragen nu online worden aangevraagd (deze lijst is volledig, alleen op basis van de bij ons bekende gegevens):

Bovenstaande lijst zal op onze website zo mogelijk elke dag worden aangevuld totdat dat de regeling door alle gemeenten worden geaccepteerd.


Mocht u assistentie nodig hebben met de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij A&T Partners.


Update 6-4-2020: In iedere gemeente kan de Tozo aanvraag worden gedaan. De lijst hierboven zal daarom niet meer worden aangevuld.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page