top of page

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Bijgewerkt op: 14 jul. 2023


Om ondernemingen te blijven stimuleren heeft de regering een extra ondersteuning gegeven in de vorm van een vermindering van afdracht bij investeringen in bedrijfsmiddelen. Dit is een onderdeel van het belastingplan 2021. Hoewel dit plan nog niet definitief is aangenomen in de 2e en 1e Kamer, wordt dit wel verwacht.


De BIK houdt in het kort in:

  • De BIK bedraag 3% van de investeringen tot €5 miljoen per kalenderjaar en 2,44% van investeringen voor investeringen meer dan €5 miljoen. De BIK kan in mindering worden gebracht op de afdracht loonheffing. Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van €1500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag. Het kabinet stelt €2 miljard per jaar ter beschikking voor de BIK. De regeling is tijdelijk en geldt niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan.

  • De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2002. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

  • Voor iedere investering moet een BIK verklaring worden aangevraagd bij en afgegeven worden door de belastingdienst. De aanvraag moet worden ingediend ten minste binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling van de investering is gedaan.

  • De BIK kan niet worden gebruikt voor alle bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen die genoemd worden in artikel 3.45 IB 2001 zijn uitgezonderd en eveneens bedrijfsmiddelen waarbij verplichtingen zijn aangegaan als bedoeld in artikel 3.46 van die wet of artikel 8, achtste lid, van de Wet op vennootschapsbelasting 1969.Bron: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING.


DEZE REGELING IS PER 1-1-2021 INGETROKKEN


Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij A&T Partners.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Corona en Uitstel van Belasting Betaling

Naast de mogelijkheid van werktijdverkorting voor werknemers heeft de overheid voor ondernemers die in betalingsproblemen komen door de coronasituatie, het mogelijk gemaakt om uitstel van betaling van

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page