Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met ingang van 1 januari 2020 zal er een nieuwe wind blazen in het arbeidsrechtland in Nederland. Dan zullen de bepalingen van de “Wet Arbeidsmarkt in balans” van kracht zijn.

Voor alle dienstverbanden zullen deze regels van kracht zijn. En hebben gelijke werking zonder overgangsrecht.

We hebben voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Voor cliënten van A&T Partners die ook werkgevers zijn, kunnen voor vragen terecht bij hun contactpersoon.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

1) Er kan een combinatie van ontslaggronden worden aangevoerd bij een  verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter

2) Transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste dag bij ontslag van de werknemer door werkgever of wanneer op initiatief van werkgever een vaststellingsovereenkomst wordt getekend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

3) Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen weer maximaal 3 contracten zijn in een periode van maximaal 3 jaar.

4) Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en een min-maxcontract geldt dat ze minimaal 4 dagen van tevoren moeten worden opgeroepen. Anders mag een werknemer weigeren en dient de werkgever alsnog het loon te betalen bij intrekking van de oproep.

5) Aan een oproepkracht die een jaar in loondienst is, moet de werkgever een maand daarna een arbeidsovereenkomst aanbieden met tenminste het gemiddelde arbeidsuren van de afgelopen 12 maanden.

6) Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als eigen personeel.

7) Er zal een hogere premie WW van 7,94% in 2020 komen voor niet vaste personeelsleden. Voor vaste arbeidskrachten is de WW premie 2,94%


In het bijzonder willen we erop wijzen dat:

1) de hogere WW premie voor een onderneming een zware last kan zijn. Als u bijvoorbeeld nu alleen (of veel) met arbeidsovereenkomsten werkt voor bepaalde tijd en als uw loonsom bijvoorbeeld € 100.000,00 per jaar bedraagt, dan kunnen uw loonkosten vanaf volgend jaar door de hogere WW premie tot € 5000 hoger worden vergeleken bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

2)het van belang is om nu al bij aangaan of verlengen van de arbeidsovereenkomst, goed te bekijken wat de gevolgen zijn wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt na 31 december 2019. Ook is het verstandig om bestaande contracten voor bepaalde duur nog eens goed te bekijken.

Wij raden het u aan om voldoende tijd te besteden aan deze nieuwe regels. Uiteraard staan we klaar om onze cliënten hierin te ondersteunen.

 

< Terug naar nieuwsberichten

Gepubliceerd op: 22 oktober 2019