Loonadministratie

Loonadministratie

Wanneer u werknemers in loondienst neemt, dan bent u in Nederland verplicht om een loonadministratie te voeren.

Loonadministratie houdt daarom in dat u verplicht bent om ten alle tijden de rechten en plichten van u als werkgever kan weergeven ten opzichte van uw werknemer(s).

De meeste ondernemers weten dat ze verplicht zijn om bij iedere loonbetaling uit te rekenen wat de werknemer netto moet krijgen. Verder ook dat ze verplicht zijn om loonbelasting en sociale premies af te dragen aan de belastingdienst.

Maar het berekenen van deze bedragen is niet meer een “werkje” dat je erbij doet. Bij A&T Partners verwerken we voor vele werkgevers de nodige loonmutaties tot loonstroken en bereiden we de loonaangiften per maand voor.

In deze tijden waarbij het lijkt alsof er steeds meer plichten op de werkgever afkomen, helpen wij onze cliënten met ziekteverzuim, arbodiensten, urenverantwoording, cao-zaken, beëindiging dienstbetrekking, privacy, etc.

Het is daarom voor u als werkgever zaak om aan de steeds veranderende wettelijke verplichtingen te voldoen. A&T Partners helpt u daarbij !

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen?

Administratie

Loonadministratie

Fiscale diensten

Advisering