Administratie

Administratie

Administratie en boekhouding zijn basiselementen voor ieder financieel verslag over het reilen en zeilen van een onderneming.

Samenstelling jaarrekening

Iedere onderneming is verplicht om jaarlijks een financieel verslag op te maken om daarmee het resultaat en de vermogenspositie te kunnen bepalen.

A&T Partners stelt een financieel verslag op (samenstelopdracht) voor haar cliënten zodat hiermee aan o.a. aan de deponeringsplicht wordt voldaan, de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan worden gedaan, voor een aanvraag financiering of hypotheek kan worden gebruikt, etc.

Boekhouding

Als boekhoudkantoor voeren wij voor vele ondernemers hun boekhouding maandelijks. Onze cliënten komen met hun boekhouding naar ons kantoor of we halen het op bij cliënt wanneer dit gewenst is.

Iedere onderneming heeft zijn eigen vaste contactpersoon die cliënt helpt bij het toezicht houden op de facturen, de opbrengsten, de kosten, de bonnetjes, etc. van cliënt.

Bij het verwerken van de boekhouding worden de fiscale en jaarrekeningregels zoveel mogelijk toegepast, zodat u mag weten wanneer er iets niet in orde is, wij dit bij u melden.

Online

Ons kantoor staat niet stil. Met de technologische ontwikkelingen worden steeds meer boekhoudingen verwerkt in de cloud en kunnen cliënten zelf de financiële voortgang van de hun onderneming online volgen. Als u meer wilt weten hoe dit een voordeel voor u kan zijn, neem gerust contact met ons op.

Administratie

Vaak wordt “administratie” verward met “boekhouding”. Hoewel deze twee zaken dicht bij elkaar liggen, is er een onderscheid.

Administratie omvat alle vastleggingen die men maakt in een onderneming of organisatie. Dit heeft daarom veel te maken met de vraag: “wat moet ik vastleggen en bewaren”.

Administratieplicht is daarom wat iedere onderneming heeft, de wetgever heeft duidelijk gemaakt dat iedere onderneming een administratie moet voeren die past bij de omvang en aard van de onderneming.

Bij A&T Partners nemen we dit serieus, omdat daarmee niet alleen de wettelijke plicht wordt vervuld, maar door goed te administreren u ook betere informatie verkrijgt over uw eigen onderneming.

A&T Partners helpt daarom u bij het opzetten van uw administratie, met andere woorden: wij helpen u met het beantwoorden van de vraag “wat moet ik vastleggen en bewaren”.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen?

Administratie

Loonadministratie

Fiscale diensten

Advisering