CAO Horeca AVV per 26 juni 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor de horeca- en aanverwante bedrijf Algemeen Verbind Verklaard (AVV).

Vanaf 26 juni 2018 tot en met 31 december 2019 moeten alle werkgevers van horecabedrijven, maar ook de werknemers, zich houden aan de bepalingen van deze CAO. Dit geldt niet alleen voor het vaststellen van loonhoogte, maar ook op welke dagen wel of niet moet worden gewerkt, hoeveel snipperdagen de werknemer heeft, etc.

De minister van SZW heeft de horeca cao algemeen verbindend verklaard en dit besluit is op 25 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd.

Let op, ook werkgevers van bedrijven waar meer dan 50% van de bedrijfsomzet wordt behaald met horeca-activiteiten zijn onderworpen aan de werking van de CAO voor de horeca.

< Terug naar nieuwsberichten